Meddygon Preifat

Ipsum Health can get your employees back to work quickly, productively and safely.

The largest single area for loss control in any labour intensive industry is related to health. Sickness absence can be extremely costly for your business. This not only includes the direct financial loss, but also that of service provision, productivity and management time, in addition to the disruption it causes to colleagues and consistent customer relations.

Dychmygwch y cyfleustra o weld yr un meddyg yn lleol ar amser sy'n gyfleus i chi. Dychmygwch allu ffonio neu e-bostio eich meddyg am gyngor pan fyddwch chi angen hynny.

Fe allwch yn awr!


Rydym yn paratoir holl wasanaethau a gynigir i chi gan eich meddyg teulu GIG, ynghyd:


Apwyntiadau 20 munud Gofal parhaus Brechiadau cyn teithio dramor Archwiliadau meddygol preifat Parhau i fod ar gofrestr eich meddyg teulu GIG Gwasanaeth cyfleus, cyfeillgar a chyfrinachol Mynediad cyflym at arbenigwyr meddygol Dim aros Cyngor dros y ff£n Parcio rhwydd Brechiadau ffliw Dim angen cofrestru

Gwasanaeth ymgynghoriaeth sydd wedi ei argymell gan SPIRE Caerdydd. Cost: Cynllun Gofal Iechyd o £30 y mis neu opsiwn talu fesul ymgynghoriad.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch - 03456 252 252

Dr J.Longstaffe - Cyfarwyddwraig Clinigol

Ready To Make An Appointment?

Please contact us for more information or to book an appointment at any one of our occupational health clinics.

Do You Have Any Questions?

Our admin hours are 08:30 to 17:00. Outside of these hours you can send us a message or request a callback.


The Independent General Practice

related Services

sub-l
Privacy Policy