IGP Small Logo
Patient Information Contact Clinics Fees Services Online Appointments

Meddygon Preifat.

The Independent General Practice

Dychmygwch y cyfleustra o weld yr un meddyg yn lleol ar amser sy’n gyfleus i chi. Dychmygwch allu ffonio neu e-bostio eich meddyg am gyngor pan fyddwch chi angen hynny.

Fe allwch yn awr!


Rydym yn paratoi’r holl wasanaethau a gynigir i chi gan eich meddyg teulu GIG, ynghyd â:


Apwyntiadau 20 munud Gofal parhaus Brechiadau cyn teithio dramor Archwiliadau meddygol preifat Parhau i fod ar gofrestr eich meddyg teulu GIG Gwasanaeth cyfleus, cyfeillgar a chyfrinachol Mynediad cyflym at arbenigwyr meddygol Dim aros Cyngor dros y ffôn Parcio rhwydd Brechiadau ffliw Dim angen cofrestru

Gwasanaeth ymgynghoriaeth sydd wedi ei argymell gan SPIRE Caerdydd. Cost: Cynllun Gofal Iechyd o £30 y mis neu opsiwn talu fesul ymgynghoriad.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch - 03456 252 252

Dr J.Longstaffe - Cyfarwyddwraig Clinigol


03456 252 252
Private Doctors Bristol | Cardiff | Newport | Swansea

Please call the number above to book an appointment at any one of our clinics. Calls are charged at a local rate for land lines and are free to those with available inclusive mobile phone minutes

Ask us A Question

The IGP LogoPrivate GP Bristol, Cardiff, Newport & Swansea

Oaktree House, Oaktree Court
Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RS
Wales

Tel: 03456252252

Company Reg. No: 5122019