Contact Us Email Us

Meddygon Preifat

The Independent General Practice

Dychmygwch y cyfleustra o weld yr un meddyg yn lleol ar amser sy’n gyfleus i chi. Dychmygwch allu ffonio neu e-bostio eich meddyg am gyngor pan fyddwch chi angen hynny.

Fe allwch yn awr!

Rydym yn paratoi’r holl wasanaethau a gynigir i chi gan eich meddyg teulu GIG, ynghyd â:

Apwyntiadau 20 munud Gofal parhaus Brechiadau cyn teithio dramor Archwiliadau meddygol preifat Parhau i fod ar gofrestr eich meddyg teulu GIG Gwasanaeth cyfleus, cyfeillgar a chyfrinachol Mynediad cyflym at arbenigwyr meddygol Dim aros Cyngor dros y ffôn Parcio rhwydd Brechiadau ffliw Dim angen cofrestru

Gwasanaeth ymgynghoriaeth sydd wedi ei argymell gan SPIRE Caerdydd. Cost: Cynllun Gofal Iechyd o £25 y mis neu opsiwn talu fesul ymgynghoriad.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch - 03456 252 252

Dr J.Longstaffe - Cyfarwyddwraig Clinigol


Private GP Services

Oaktree House, Oaktree Court
Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RS
Wales

Tel: 03456252252
Company Reg. No: 5122019