Meddygon Preifat.

The Independent General Practice

Dychmygwch y cyfleustra o weld yr un meddyg yn lleol ar amser sy£n gyfleus i chi. Dychmygwch allu ffonio neu e-bostio eich meddyg am gyngor pan fyddwch chi angen hynny.

Fe allwch yn awr!


Rydym yn paratoi£r holl wasanaethau a gynigir i chi gan eich meddyg teulu GIG, ynghyd £:


Apwyntiadau 20 munud Gofal parhaus Brechiadau cyn teithio dramor Archwiliadau meddygol preifat Parhau i fod ar gofrestr eich meddyg teulu GIG Gwasanaeth cyfleus, cyfeillgar a chyfrinachol Mynediad cyflym at arbenigwyr meddygol Dim aros Cyngor dros y ff£n Parcio rhwydd Brechiadau ffliw Dim angen cofrestru

Gwasanaeth ymgynghoriaeth sydd wedi ei argymell gan SPIRE Caerdydd. Cost: Cynllun Gofal Iechyd o £30 y mis neu opsiwn talu fesul ymgynghoriad.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch - 03456 252 252

Dr J.Longstaffe - Cyfarwyddwraig Clinigol


03456 252 252
Private Doctors Bristol | Cardiff | Swansea

Please call the number above to book an appointment at any one of our clinics. Calls are charged at a local rate for land lines and are free to those with available inclusive mobile phone minutes

Ask us A Question

GP Clinics

Please click on the links below for more information about our private GP clinics and for map and directions.

Bristol Cardiff Swansea

GP Services

For more information relating to our private GP services, please click on the links below:

Private GP Services Consultant Referral Video Consultations Ear Wax Removal Stress & Depression Medicals Tests & Screens Vaccinations
IGP Logo

The Independent General Practice

IGP Small Logo