Privacy Policy
Opening Hours
Now Available

ScreenGene

Genetic Testing for Cancer and Heart Disease

Find Out More

Meddygon Preifat

Dychmygwch y cyfleustra o weld yr un meddyg yn lleol ar amser sy£n gyfleus i chi. Dychmygwch allu ffonio neu e-bostio eich meddyg am gyngor pan fyddwch chi angen hynny.

Fe allwch yn awr!


Rydym yn paratoir holl wasanaethau a gynigir i chi gan eich meddyg teulu GIG, ynghyd:


Apwyntiadau 20 munud Gofal parhaus Brechiadau cyn teithio dramor Archwiliadau meddygol preifat Parhau i fod ar gofrestr eich meddyg teulu GIG Gwasanaeth cyfleus, cyfeillgar a chyfrinachol Mynediad cyflym at arbenigwyr meddygol Dim aros Cyngor dros y ff£n Parcio rhwydd Brechiadau ffliw Dim angen cofrestru

Gwasanaeth ymgynghoriaeth sydd wedi ei argymell gan SPIRE Caerdydd. Cost: Cynllun Gofal Iechyd o £30 y mis neu opsiwn talu fesul ymgynghoriad.

Am ragor o wybodaeth, neu i drefnu apwyntiad, ffoniwch - 03456 252 252

Dr J.Longstaffe - Cyfarwyddwraig Clinigol

Call

Ready to make an appointment?

Please call the number below for more information or to book an appointment at any one of our GP clinics.

Message

Do you have any questions?

Our admin hours are 08:30 to 17:00. Outside of these hours you can send us a message or request a callback.


The Independent General Practice